Příspěvky

Obrázek
Dobrý den,
vkládám poslední příspěvek v tomto školním roce.
V prvé řadě bych všem chtěla připomenout, že vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. 2020 v 8:00 hod. Všechny děti si ho vyzvednou osobně v naší třídě.
Přeji vám krásné prázdniny plné slunce bez úrazu, v pohodě si je užijte, a v září se šťastně vraťte do školních lavic.
Eva Podzimková, tř. učitelka

Obrázek
Dobrý den,
úvodem přeji hezké dny. Pomalu se blíží konec školního roku, ale my budeme ještě trošku pracovat. Posílám další úkoly a přeji hodně zdaru při jejich plnění.
Také chci ještě připomenout rodičům a dětem, kteří mi stále neodevzdali učebnice, aby tak během dneška a zítřka učinili.
Děkuji


Český jazyk-slovesa (osoba a číslo)18.-21.6.2020

Zapamatuj si:

-u sloves rozlišujeme dvojí číslo-jednotné a množné

-slovesa mohou vyjadřovat tři osoby v čísle jednotném(já, ty, on, ona, ono) a tři osoby v čísle množném (my, vy, oni, ony)

-napiš správný tvar ke slovu číst:

Číslo jednotnéčíslo množné

1.osoba já čtumy_________________
2.osoba­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ty_______________________vy__________________
3.osoba on(ona, ono)______________oni(ony)______________


Spojte barevnými pastelkami vhodné osobní zájmeno a sloveso:

Jávysávámyslyšíte

Tyspěchámvyklopýtají

OncvičíšonivypravujemeKe slovesům přidávejte vhodná osobní zájmena:

_________ sedíš

_________ píšete

_________cestuje

_________ letíte

Obrázek
Krásný slunečný den,
vkládám nové prac. listy, které odevzdáte ve čtvrtek 17.6.2020.
Ode dneška také můžete odevzdávat řádně připravené (vygumované a polepené) učebnice.
DěkujiSlovesa-vyjadřují nějaký děj, činnost nebo stav

-vyjadřují trojí čas: minulý-děj už proběhl, např. četl

přítomný-děj právě probíhá, např. čte

budoucí-děj teprve bude probíhat, např. bude číst

1)vymysli a napiš věty k těmto slovesům: čte, kreslí, zpívá, vyrábí, vymýšlí, pěstuje

2)slovesa v čase přítomném převeďte do času minulého:
Jakub (čte)_____________________________________knihu.

Lenka (jezdí)___________________________________na kole.

(Pečeme)______________________________________koláče.

Na louce se (pase)_______________________________stádo ovcí.

(Sedím ) ______________________________________vedle Toma.

Pod oknem (roste)_______________________________keř.

Listí na podzim (opadá)___________________________.Zapamatuj si!

Slovesné tvary mohou být jednoduché, nebo složené.

Jednoduchý slov. tvar: se skládá z jednoho slova n…
Obrázek
Dobrý den,
vkládám úkoly do neděle 14.6.2020,
Mějte krásný víkend a dávejte na sebe pozor.


Český jazyk:

Str. 104., cv. 1- přečti si vyprávění

1c)-u tučně vyznačených slov urči pád, př. les (ptám se kdo, co)-1. Pád

cv. 4-urči číslo a pád podstatného jména, př. u lesa-č. j., pád 2.

Str. 105, cv. 5-obktresli tabulku na papír a doplň rod, číslo a pád

Prvouka:

Str. 64-Naše zdraví

-přečti si „O Palečkovi“, který vyrostl

-udělej krátký zápis o tom, jak přicházíme na svět

-nakresli jakýkoliv obrázek z této strany a vybarvi

Angličtina:

-prac. list „Já teď píšu“

Matematika:

-prac. list


Obrázek
Ještě stále vypracováváme úkoly tímto způsobem, takže přikládám další a prosím odevzdat ke kontrole ve čtvrtek 11.6.2020.
Krásné a pohodové dny.


Domácí úkoly8.-10.6.2020

Český jazyk: pád podstatných jmen, str. 102

-přečíst žlutý rámeček

-přečíst cv. 2, naučit se zpaměti pády (budete to potřebovat na další roky ve škole), ve čtvrtek 11.6. mi je přijdete vyjmenovat!!!

Str. 103, cv. 4, př. Adam-Adame

cv. 6a)-napiš věty a doplň všude slovo „pastelka“ ve správném pádu!

př. Vezmi si do ruky modrou pastelku.

Angličtina: pracovní list „Moje zvířátko“-opět vypracovat podle knihy, umět slovíčka nazpaměť

Prvouka: str. 63

-vypsat, kdo patří do ohrožené skupiny rostlin a kdo patří do ohrožené skupiny zvířat, ke každému nakreslit obrázek, vybarvit

Matematika:

Dobrý den,
zasílám úkoly na období od 4.-7.6.2020. Prosím všechny, abyste si úkoly pravidelně vyzvedávali a hlavně je pravidelně odevzdávali.
Děkuji a přeji hezké dny


Domácí úkoly4.-7.6.2020

Český jazyk: číslo podstatných jmen

Str. 101-přečíst žlutý rámeček

Str. 101, cv. 2a)b)-příklad: žák-žáci, rod mužský, životný

Str. 101, cv. 3a)b)-příklad: pruhy-pruh, rod mužský, neživotný

Čtení:

Str. 80-81, přečíst nahlas rodičům, na papír odpovědět na otázky v hnědém rámečku na str. 81, nakreslit obrázek

Prvouka: čím se živí živočichové

Str. 61 (býložravci, masožravci a všežravci)- ke každému krátký zápis, nakreslit a vybarvit obrázek!

Angličtina: pracovní list „zelenina“ (vypracovat podle knihy)

Matematika:

Prac. list vyzvednout u paní asistentky


Všem dětem přeji k jejich dnešnímu svátku "Dni dětí" jen to nejlepší a posílám mé srdíčko.
A nyní domácí úkoly na další období.


Domácí úkoly1.-3.5.2020

Český jazyk: životnost podstatných jmen

Str. 100-přečíst žlutý obdélník

Str. 100, cv. 3, napiš slova a urči životnost, např. pes-rod mužský životný

kabát-rod mužský neživotný

cv.4, napiš věty a ze závorky doplň slovo rodu mužského (ptáme se ten)

př. Ivana si koupila sešit. (ten sešit)

Čtení:

Str. 92, naučit báseň „Chodil pán, chodil po louce“ a ve čtvrtek mi přednést ve škole (všichni!)

Prvouka:

Str. 60-bezobratlí živočichové, vypsat, kdo všechno tam patří, nakreslit 1 obrázek, vybarvit (ten, kdo nedělá zápis, ho udělá!)

Matematika:

Matematika č.3do 4. června
Určitě doma pilně procvičujete násobení i dělení, takže následující příklad maminky, která chce rozdělit koláče svým dětem, byste lehce zvládli. Čti a pozoruj.
Maminka upekla 4 koláče a chce je spravedlivě rozdělit mezi 2 děti.

JirkaKatka

OOOO

To jsou 4 koláče, rozdělila 2 dětem, kaž…